Kommitèer

Revisor: (Stugägareföreningen och Samfällighetsföreningen)
Lars Ackemar Revisor.
Hans Gustavsson ersättare till revisor

Valberedning: (Stugägareföreningen och Samfällighetsföreningen)
Håkan Fransson
Monica Berntsson
Helen Persson

Bryggansvarig: (Stugägareföreningen)
Håkan Fransson

Aktivitetskommitté: (Stugägareföreningen)
Stefan Karsåker
Yvonne Johbarn Holmgren
Carina Berggren
Britt-Marie Johbarn
Marianne Nordenman

Arbetsgrupp för vägarna: (Samfällighetsföreningen)
Håkan Fransson Sammankallande
Vårvägen: Peter Thidé & P-O Holmgren
Julles väg: Anna-Karin Daud och Ulf Brink
Höstvägen: Håkan Fransson & Tore Krancher
Gloppes väg: Tonie Frölinghaus & Lennart Karlsson
Tennisvägen: Tonie Frölinghaus & Lennart Karlsson
Dammvägen: Roger Falk
Stears väg: Roger Falk
Prästängsvägen Britt-Mari Ekfjorden