Gloppe Småbåtshamnförening

Här kommer lite info från båtklubben att finnas.

Styrelsen

Här finns nyckeln till bommen.

Här finns båtkärra att låna för medlemmar.