Kommitèer

Revisor:
Lars Ackemar.
Jeanette Kinding ersättare till revisor

Valberedning:
Vibeke Ekström
Monica Berntsson
Helene Persson Ryding

Bryggansvarig:
Håkan Fransson

Aktivitetskommitté:
Stefan Karsåker
Yvonne Johbarn Holmgren
Marianne Nordenman

Arbetsgrupp för vägarna:
Håkan Fransson Sammankallande
Vårvägen: Peter Thidé & P-O Holmgren
Julles väg: Anna-Karin Daud och Ulf Brink
Höstvägen: Håkan Fransson & Lisbeth Mårdstedt
Gloppes väg: Lennart Karlsson
Tennisvägen: Lennart Karlsson
Dammvägen: Roger Falk
Stears väg: Roger Falk
Prästängsvägen Britt-Mari Ekfjorden