Trivselregler

Trivselregler

TRIVSELREGLER FÖR GLOPPE
– Att all ev. eldning på den egna tomten måste ske med omtanke, så det ej stör din grannar.
– Att var och en måste ta hand om sitt ris och annat trädgårds avfall. Detta kan man kör till Limabacka eller till Anders Anderssons uppsamlingsplats för sly.
– Enligt Vägverket så är vi skyldiga att hålla vägrenarna fria från grenar och buskar, mm.         tomtägare ansvarar för den bit av vägren, som angränsar till respektive tomt.
– Vi har en Bryggkommitté, som har till uppgift att sätta i och ta upp badbryggan vid badplatsen, samt tillse att bryggan är i gott skick. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt vid badplatsen.
– Att alla håller fartgränsen 30 km/tim  inom området. Tänk på våra barn och barnbarn.

  • Den som inte respekterar fartgränserna kommer att få ett personligt påpekande

Allmanna bestammelser for brukande av Gloppe VA

Regler för häckar mm vid tomter