Styrelsen 2022-2023

Ordförande
Osborne Daud
alpha.omega@telia.com
070-2057307

Vice ordförande
Fredrik Nordenadler
nordenadler@hotmail.com
0705673966  

Kassör
Per-Olof Holmgren
poholmgren@gmail.com
070-2275523
Ansvar: Websida samt VA-frågor

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Håkan-652x1024.jpg

Sekreterare
Håkan Fransson
franssonh@hotmail.com
+4670 755 77 42
Ansvar: Bryggan

Ledamot
Anna Svensdotter Dimle
annasvensdotterdimle@gmail.com
0707-605557
Ansvar: Trivselfrågor, hemsida

Suppleant
Niklas Wrennmark
niklas.wrennmark@gmail.com
070-7321575
Ansvar:

Suppleant
Peter Thidé
thidepeter61@gmail.com
0708733614
Ansvar: VA-frågor