Startsidan

GLOPPEVÄDRET

Skicka gärna bilder på framdriften för era solrosor till
gloppebo@gmail.com

2024-04-24

Förgroddar på V12
Solrosförgrodd på V12.

Tävling !

Härmed utlyses en tävling för trädgårdsintresserade. Reglerna är enkla. Den som är anmäld och har längsta solrosen på sin tomt i Gloppe 24/8 vinner. Vinnaren utses av juryn som består av styrelsemedlemmar. Prisutdelning och korvgrillning vid infiltrationen på Höstvägen 13:00. Anmälan görs via mail till gloppebo@gmail.com. Lycka till!!

https://www.euroflorist.se/blommor/solros/solros-fakta

2022-12-14

För att spara vägrenarna från att bli sönderkörda så är några koner utplacerade där skadorna är som värst. Tänk på att inte gena i kurvorna då skador snabbt kommer att förvärras och kostar pengar att åtgärda.

2022-11-02

Slamtömning är planerad vecka 42-46. Avisering 2 veckor innan tömning.

2022-09-03

Styrelsen har en lista på entreprenörer i närområdet. Kontakta Peter Thidé om du vill ha tips på på entreprenörer inom olika områden.

2022-09-03

Förslaget på stämman att inte klippa vägrenar för att gynna insekter har diskuterats. Beslutet blev att fortsätta klippa för att hålla vägarna fina. Det finns grönområden i området som nog räcker för humlorna.

2022-09-03

Ett önskemål på stämman var att styrelsen skall följa utvecklingen på eventuell utbyggnad av ny kärnkraft på Ringhals. Styrelsen har utsett en grupp som löpande följer framdriften på detta.

2022-09-03

Förslaget på stämman att sänka hastigheten till 20 km/h har diskuterats med experter på bl.a. REV och slutsatsen blev att detta inte tillför säkerheten något.

2022-09-03

Här kommer en uppmaning till medlemmarna att komma med förslag på vad som skall finnas på vår hemsida. Hör av er till P-O Holmgren med era förslag.

2022-04-21

Badstegen är nu på plats. Tack till Jan Stålgren. Simma lugnt.

2021-11-13
Badstegen är nu bortplockad för denna säsongen. Nu längtar vi till våren.

2021-11-05
Ett vildsvin har blivit skjutet vid infiltrationen på övre Höstvägen. Elstängslet är nu på dygnet runt.

2021-10-14 09:00
Vattenrycket är nu tillbaka sedan inatt. Titta gärna på
www.viab.info
Dom uppmanar till sparsamhet.

2021-10-13
Vattenläcka i Varbergs kommun.
se hn.se/1.56985261
Läckan kan ta 1 dygn att fixa. Gloppe vatten förening är utan vatten men Vårvägens och Monica Berntssons brunnar är ok. Monica och Lasse har vatten på Julles väg 22. Det finns också en utkastare på Gloppes väg 2 och Vårvägen 7. Här är ok att hämta vatten till spolning av toa och dricksvatten. Nedre delen av Vårvägen har vatten så fråga dom om ni behöver hämta vatten där.
Mer info kommer löpande via mail och denna hemsida.
P-O Holmgren

Alf- Göran har ordnat till grillplatsen så vi kan umgås coronasäkert i dessa tider. Vi behöver träffas. Hoppas vi ses här i juletider.

2020-05-19

2019-10-02
Fakturorna kommer i år att skickas ut via mail och kommer inom kort.

2019-08-15
Det kommer att utföras underhåll på kraftledningsstolpar i Gloppeområdet. Ikväll och inatt kommer man att röja sly under ledningarna.//Styrelsen

2019-04-19

För att underlätta för postis kommer brevlådorna att flyttas. Bl.a. på Julles Väg och till några till Höstvägen.

2018-11-20

Mördarbacken som ny.

2018-11-19

Nu blir det fint.

2018-11-18

Asfaltering kommer att ske måndag-tisdag till veckan. det jobbas från Monicas (fartguppet till korsningen Gloppes väg- Skarviksvägen) Alternativ väg blir Prästängsvägen.

2018-10-28

Nu är fartguppet borta för vintern. Tänk på hastigheten!!

2018-10-27

Hej
Under november kommer asfaltering att ske på Gloppes väg, från fartguppet fram till korsningen Dammvägen/Skarviksvägen. Datum meddelas senare. Under tiden hänvisas trafiken hänvisas till Prästängsvägen.
Styrelsen

2018-09-21

Knud frestar på bryggan
Knud

2018-09-20

Stormen Knud på väg. Kulminerar fredag kväll och natt. Säkra era lösa prylar och håll er inne när vinden trycker på.

2018-07-30

Till dig som har hund eller katt i Gloppe.
Visst är det trevligt med våra husdjur, men också viktigt att visa hänsyn till våra
medmänniskor och andra djur. Läs gärna vad som gäller i Varbergs Kommun:

2018-07-25 Grill och Eldningsförbud

Nu gäller snart totalt grill och eldnings i Varbergs kommun. Det gäller även på egna tomten!!
Följ vad som gäller på Varbergs kommuns hemsida genom att klicka här.

Här finns länken till länsstyrelsens hemsida.

2018-07-11 Årsstämma

Lördag 21/7 Årstämma enligt kallelse.

2018-07-11 Vattenförbrukning

Förbrukningen är hög men det finns ännu inget bevattningsförbud. Spara gärna ändå. Man överväger sparkrav.

2018-06-09 Städdagen

Farthindret på plats. Kör lugnt på området!!

Eftersläckning av grillen. Tänk på brandrisken!!

2018-05-30

Städdag på Gloppe Lördag 9/6
Inbjudan

2018-03-30

Glöm inte att läsa av vattenmätaren.

 

2018-03-16

Snidad av Rolf 2007

Idag begravs Rolf Fransson. Han var en stor Gloppeprofil som var verksam i många år i styrelsen och en av de drivande i VA-projektet. Vi minns Rolf och tackar för hans engagemang för oss Gloppebor.

Vatten

17-11-16
Nu är snart kylan här så se över ert vattensystem inför vintern. Kolla utkastare och andra kranar som riskerar att frysa. Stäng gärna huvudventilen vid tomtgränsen eller på vattenmätaren när ni lämnar huset längre perioder. Har ni inte frostfritt så töm systemet på vatten.

Vägspeglar på Julles väg.

Nu finns det vägspeglar i korsningen Julles Väg och Höstvägen. Glöm inte att det 30 km/h.

Gloppe samfällighetsförening

gloppebo@gmail.com

2017-08-25
Var uppmärksam!!
I Bua och Veddige har man haft inbrott mitt på ljus dan. Man har observerat röda trådar på vissa brevlådor antagligen för att se vilka som är hemma. Vi får hjälpas åt att ha koll.

Referat från mötet i Värö församlingshem: 2017-08-16
Kommunen har under våren tagit beslut på fördjupad översiktsplan. 4000 lägenheter ska byggas i området Värö/Stråvalla/Bua. Byggnationen planeras utmed kollektivtrafikstråken. Väröbacka är i focus med 2800 lägenheter för man vill ha underlag för en ev . station. Med den plats som finns blir man tvungen att bygga på höjden (5vån). 750 lägenheter planeras i Bua.
Frågestund:
Station före eller efter bebyggelse?
2026 är planen. Detta är inte acceptabelt säger centern.

Trafikproblem vid Södra Cell. Dom bromsar förslag på rondell. Den skulle innebära problem för timmerbilarna. Förslag på 50km/h med kamera. Inga beslut fattade.

Vad händer vid planerad konstgräsplan mellan skolan och kyrkan. Skolan behöver också mer mark. Kyrkan äger marken. Stiftet säger nej till försäljning.

Från fördjupad plan till detaljplan är några år säger byggnadsnämndens ordförande (Stefan Stenberg).

Webmasterns egen tolkning: Väröbacka och Bua kommer att växa. Detta borde innebära att området blir mer attraktivt. För Gloppe innebär det knappast mer än att vi får pendelstation i Väröbacka samt bättre infrastruktur i Bua och Väröbacka.

Missa inte mötet 2017-08-16 kl 18:30 i Värö församlingshem. Kommunen planer om framtida bebyggelse i vårt område är på tapeten. Centerpartiet har lagt kallelse i våra brevlådor.

Vi håller på att uppdatera kontaktlistan. Har ni bytt mail, tel.nummer så maila det till gloppebo@gmail.com

VA-gänget har återträff. Rolf på besök på Gloppe.

Några tankar efter stämman (23/7).
*Skriv gärna i bloggen, men det kan ta någon dag innan det syns!
*Bra uppslutning (44) och många bra kommentarer.

Informera gärna styrelsen vid händelser av allmänt intresse via gloppebo@gmail.com

Lite från närboendeträffen 2/7